Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

De nye bekendtgørelser om Fælles Mål er nu trådt i kraft

  16. marts 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Den 17. maj 2017 indgik folkeskoleforligskredsen en politisk aftale om at reducere antallet af bindende Fælles Mål i folkeskolen. Den aftale blev indført ved lov af et bredt flertal i Folketinget den 7. december 2017. Lovændringen trådte i kraft den 14. december 2017 og er nu udmøntet i to bekendtgørelser om henholdsvis Fælles Mål for folkeskolens fag og emner samt for børnehaveklassen.

  Med lovændringen er de overordnede kompetencemål for, hvad eleverne skal kunne, fortsat bindende, mens de 3170 underliggende færdigheds- og vidensmål er blevet vejledende.

  Frem mod skolestart 2018 vil der blive foretaget en teknisk gennemskrivning af læseplaner og undervisningsvejledninger, så de fra det kommende skoleår afspejler de ændrede lovgivningsmæssige rammer om Fælles Mål.

  Frie grundskoler og Fælles mål

  En fri grundskole skal sikre, at der er en helt klar sammenhæng mellem den undervisning, der foregår på skolen hver dag, og de mål og planer, skolen har for undervisningen. Skolens praksis skal altså hænge tæt sammen med skolens mål og planer. Skolen skal offentliggøre dens undervisningsmål på dens hjemmeside.

  En fri grundskole kan vælge at følge folkeskolens Fælles mål helt eller delvist.

  Den kan også formulere sine egne undervisningsmål.

  Folkeskolens forenklede Fælles Mål

  Den Frie Grundskoles egne undervisningsmål

  Kompetenceområder

   

  Kompetencemål efter 9. klassetrin

  (eller sidste klassetrin i faget)

  Slutmål

  Den frie grundskoles slutmål skal kunne sammenlignes med folkeskolens kompetencemål og være af samme kvalitet, og man skal kunne finde de samme kompetenceområder begge steder.

  Kompetencemål på trinniveau

  Delmål

  Der stilles krav om specifikke delmål (svarende til folkeskolens kompetencemål på trinniveau) for fagene dansk, regning / matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik / kemi.

  Læseplaner

  Undervisningsplaner

  Den frie grundskole skal udarbejde undervisningsplaner, der gør det sandsynligt, at skolens undervisning både agter at lede og faktisk fører mod de endelige mål (svarende til folkeskolens læseplaner).