Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

’Demokrati under udvikling’. National kampagne. #sætditaftryk

  19. marts 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • ’Demokrati under udvikling’ består både af en større national kampagne og en national temauge, som skoler og uddannelsesinstitutioner kan deltage i. Begge dele sætter fokus på demokrati, frihedsrettigheder, fællesskab og medborgerskab. 

  Undervisningsmaterialet ’Sæt dit aftryk’, som er udviklet til kampagnen, lægger op til, at elever  skal sætte et aftryk på deres lokale samfund, på deres skole eller i deres undervisning.

  Denne uge er udråbt til at være national temauge, men undervsiningsmaterialerne kan også bruges  i hvilken som helst anden uge i skoleåret. 

  På kampagnesitet www.demokratiunderudvikling.dk  kan man finde undervisningsmaterialer og lade sig inspirere af lokale projekter og aktiviteter, der fremmer børn og unges demokratiske handlekompetencer og demokratiske selvtillid.


  Lov om frie grundskoler:

  Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

  Lov om gymnasiale uddannelser:

  Uddannelserne og institutionskulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele institutionens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og det globale perspektiv.

  Danmarks Private Skoler anbefaler medlemsskolernes deltagelse i demokratiåret. Foreningen er meget interesseret i at høre om forløb på skolerne, der kan inspirere andre. 

  Skriv til foreningen og del jeres inspirationshistorie

  Andre artikler om samme emne:

  Demokratisk deltagelse: ”Vi besluttede at redde kroen”

  "Demokrati under udvikling" - kampagne 2018