Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Konflikt udsat

  30. marts 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Overenskomstforhandlingerne på det statslige område mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen, der pt. foregår i Forligsinstitutionen, har endnu ikke ført til et resultat.

  Forligsinstitutionen har dog meddelt, at forhandlingerne fortsætter, hvorved den tidligere varslede strejke samt lockout er midlertidigt udsat.

  Forligsmand Mette Christensen meddelte d. 28. marts 2018: ”Som forligsmand bestemmer jeg hermed, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger, jf. § 3, stk. 3, i lov om mægling i arbejdsstridigheder. Arbejdsstandsninger kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger. Hvis forhandlingerne afsluttes inden for de 2 uger, kan konflikt iværksættes på femtedagen efter, jeg har erklæret forhandlingerne for afsluttet uden resultat, jf. § 3, stk. 3, i lov om mægling i arbejdsstridigheder.”

  Dette betyder, at der kan iværksættes strejke fra den 22. april og lockout fra den 28. april.

  Alternativt kan forligsmanden inden for de to uger erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, hvorefter strejke og lockout kan udbryde på femtedagen efter erklæringen.

  Det er altså fortsat målet at nå frem til en forhandlingsmæssig løsning.

  Indtil en eventuel konflikt er en realitet, kan alt på skolerne fortsætte, som det plejer, men skolerne bør naturligvis stadigt få overblik over og forberede konfliktberedskab. Det kan være hensigtsmæssigt,a t informere ansatte, elever og forældre om udsættelsen af konflikten.

  Vi vil løbende orientere nærmere om udviklingen,  og skolerne kan holde sig orienteret på vores hjemmeside.