Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

”Kend dit land”: Få økonomisk støtte til ture rundt i Danmark

  14. februar 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • For at give børn landet over kendskab til Danmarks historie, kultur, natur, landbrug og fødevarer kan alle landets skoler, herunder frie grundskoler, nu søge Kulturministeriet om tilskud til at sende deres kommende 4. klasser på bustur på tværs af landet.

  Billede

   

  TAG PÅ EN "KEND DIT LAND-TUR"

  Landets kommende 4. klasser kan nu deltage i ”Kend dit land” i skoleåret 19/20. Det er et nyt projekt, som giver mulighed for, at 4. klasserne kan tage på opdagelse og møde egne af Danmark, som de måske ikke har besøgt før, og de kan opleve Danmarks mangfoldige natur, kultur og historie. Kulturministeriet støtter en Kend dit land-tur med op til 50% af udgifterne (op til 1.050 kr. per elev). Men hvad kendetegner en ”Kend dit land-tur”?

   

  DET BESTÅR EN ”KEND DIT LAND-TUR” AF

  • En Kend dit land-tur foregår over to dage, hvor man skal bevæge sig ud af lokalområdet. Derfor er der en overnatning med i turen.

  • Der skal sammensættes en tur med afsæt i en af de foreslåede ture i turkataloget, som er tilgængeligt på kendditland.dk. Hver tur har en række forslag til besøgssteder rundt omkring i landet. På turen skal man besøge et til to steder pr. dag.

  • Turen foregår i bus.

  • Der er udviklet et undervisningsmateriale med fokus på forberedelse, aktiviteter undervejs og efterbearbejdning af turen. Materialet indeholder både sociale og mere undervisningsnære aktiviteter.

   

  SÅDAN GØR I

  Projektet skal løftes i et samarbejde mellem Fordelingssekretariatet og de frie grundskoler. Fordelingssekretariatet samler ansøgningerne fra de frie grundskoler og sender dem til Slots og Kulturstyrelsen senest d. 15. april 2019.

  1. Kig i kataloget over mulige ture på kendditland.dk/turkatalog.

  2. Den påtænkte tur og besøgssteder samt budgetoverslag skal vedlægges ansøgningen. Ansøgningsmaterialet findes på Fordelingssekretariatets hjemmeside - under menupunkt "øvrige tilskud". Her kan du også se vejledning for, hvordan ansøgningen skal udfyldes.

  3. Skolen laver ansøgningen og sender den til Fordelingssekretariatet senest d. 21. marts 2019.

  4. Fordelingssekretariatet sender ansøgningerne på vegne af de frie grundskoler til Slots- og Kulturstyrelsen d. 15. april.

  5. Fordelingssekretariatet får svar den 15. maj 2019 og informerer skolerne.

  FAKTA OM KEND DIT LAND

  • Kend dit land er skabt af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Børne- og Socialministeriet.
  • Formålet med Kend dit land er at give landets 4. klasseselever oplevelser med kultur, natur og historie, som de kan tage med sig videre i livet, og som kan lære dem deres land bedre at kende.
  • I 2018 blev der gennemført et pilotprojekt, hvor 3.000 elever fra 151 skoler i ni kommuner var afsted.
  • Regeringen støtter en Kend dit land-tur med op til 50% af udgifterne (op til 1.050 kr. per elev).

  Læs mere på kendditland.dk