Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Den ny ferielovs betydning for lærernes arbejdstid

  21. februar 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • (!)Nyhed udsendt første gang  21.02.19. Opdateret 04.03.19 på baggrund af Moderniseringsstyrelsens vejledning af marts 2019. Ændringerne består i, at der i overgangsperioden alene kan afholdes ferie i hele dage, hvorfor der kun kan afholdes 16 dage i sommeren 2020. Ændringerne er indarbejdet i nedenstående nyhed.

  På baggrund af den nye ferielov vil der i sommeren 2020 være færre feriedage til rådighed, end vi normalt kender det. Det skyldes, at ferieoptjeningsperioden fra. 1. januar 2019 til 31. august 2019 er forkortet. Ferie optjent i denne periode skal afvikles i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020 og danner dermed grundlag for antallet af feriedage i sommeren 2020.

  Ferie er i overenskomsten planlagt som 20 dage i juli og 5 dage i august, men i sommeren 2020 er der alene 161 dage til rådighed. De resterende dage, op til 25 dage, optjenes i perioden 1. september 2020 til 31. december 20202

  Varsling af ferie 2020

  Skoler tilrådes at meddele skolens ansatte, at der i sommeren 2020 afholdes 16 feriedage som de sidste dage af juli måned og at øvrige fridage i juli og august tildeles som nul-dage. Meddelelsen skal ske senest med udgangen af marts 2020. I samme moment opfordres skolerne til at offentliggøre elevernes ferieplaner for sommeren 2020, således at lærerne kender længden for skolens lukkeperiode, herunder planen for hvornår allerede planlagte nul-dage og tilstedeværelsesdage forventes placeret i skoleårene.

  Årsnorm for skoleårene 2019/20 og 2020/21:

  Når feriedagene reduceres, har det betydning for nettoårsnormen. Nettoårsnormen vil i udgangspunkt være som følger:

  Årsnorm skoleåret 2019/2020

  Løntimer (7,4 x 262 dage)

     1.938,80 timer

  Minus ferie (21,00 x 7,4 time)

  De 21 dage er placeret som 5 dage i august 2019 samt 16 dage i juli 2020

  155,40 timer

  Minus søgnehelligdage (9 dage x 7,4 time)

  66,60 timer

  Nettoårsnorm

  1.716,80 timer

  Årsnorm skoleåret 2020/2021

  Løntimer (7,4 x 260 dage)

     1.924,00 timer

  Minus ferie (20 x 7,4 time)

  148,00 timer

  Minus søgnehelligdage (8 dage x 7,4 time)

  59,20 timer

  Nettoårsnorm

  1716,80 timer

  Udgangspunktet er, at der i skoleåret 2019/20 er 29,6 flere arbejdstimer til rådighed, og i skoleåret 2020/21 er der 37 arbejdstimer mere til rådighed, alene på baggrund af det lavere antal feriedage. For en 2-sporet skole med 30 lærere betyder dette frigivet arbejdstid svarende til arbejdstid for 475.000 kr.

  Der er således tale om en velkendt situation, hvor lærernes arbejdstid varierer fra år til år, blot vil der være tale om et større udsving end normalt.

  Arbejdstid i skoleårene 2019/20 og 2020/21

  Udgangspunktet er herefter, at ledelsen går i dialog med skolens lærere, evt. gennem samarbejdsudvalget, for at drøfte hvilke muligheder der er for den frigjorte arbejdstid, herunder konkrete ideer til pædagogiske projekter eller lign. Det anbefales, at der lægges vægt på, at der er tale om en særlig overgangssituation. Den frigjorte arbejdstid kan benyttes til et eller flere af nedenstående elementer:

  • Skolen iværksætter et eller flere pædagogiske projekter i skoleåret 2019/20 og/eller 2020/21, idet netop den frigjorte arbejdstid muliggør sådanne ekstraordinære projekter

  • Skolen iværksætter en eller flere pædagogiske dage

  • Skolen planlægger med anden øget aktivitet for den enkelte medarbejder i de to skoleår

  Skolen skal i planlægningen være opmærksom på, at arbejdstiden skal søges jævnt fordelt over året, og at tillidsrepræsentanten skal inddrages i overvejelserne om arbejdstidens planlægning.

  Skolen kan desuden gå i dialog med den enkelte lærer og drøfte, hvordan den frigjorte arbejdstid skal planlægges, herunder om den enkelte lærer forud for skoleårets begyndelse ønsker planlægning af særlige dage (særlige feriedage, omsorgsdage, restbarsel etc.) på nul-dage, således at arbejdstiden kun øges marginalt i de pågældende skoleår. Herudover kan det aftales, at overført overtid fra det forudgående skoleår kan benyttes til at reducere arbejdsbelastningen.

  Danmarks Private Skoler vil løbende orientere om den nye ferielov og overgangsordningen heri.

  Moderniseringsstyrelsen har 1. marts offentliggjort deres vejledning om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Du kan finde den her


  1 I perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 optjenes 16,64 feriedage. Men da ferie skal afholdes i hele dage, kan der alene afvikles 16 dage. De resterende overføres til næstkommende ferieår.

  Fra 2021 og frem afholdes der ferie som normalt, med mindre andet besluttes lokalt.


  Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet:

  Læs om ferieregler her

   

  Rasmus Bondo Vester

  Rasmus Bondo Vester

  Fuldmægtig

  3330 7935
  2021 7879

  Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Elever med særlige behov
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ferieregler
  • Barselsregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Arbejdsmiljø
  • Datahåndtering

  Heidi Andersen

  Heidi Andersen

  Konsulent

  3330 7934
  2085 4697

  Send sikker mail til Heidi. Klik her

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Overenskomstvaretagelse
  • Ferieregler
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesbreve


  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)