Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

#Nyt om folkeskolens prøver nr. 7

  13. marts 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Mundtlig og skriftlig censur, censorvejledning, prøvedatoer, 7 skarpe til tilsynsførende samt webinar

  Tjek mundtlig beskikket censur

   Skolens leder, den prøveansvarlige  og administrative medarbejdere 

  I februar fik alle prøveafholdende skoler en mail med oplysning om, hvorvidt skolen får besøg af en mundtlig beskikket censor. Hvis skolen ikke har modtaget en mail om mundtlig beskikket censur, skal skolen straks kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på . Læs mere om mundtlig censur på uvm.dk/fp under censur og evaluering og bedømmelse og censur.

   

  Tjek skriftlig beskikket censur

  Skolens leder, den prøveansvarlige og administrative medarbejdere

  Ultimo marts vil alle prøveafholdende skoler modtage en mail med en oversigt over de statsligt beskikkede censorer, der skal rette skolens skriftlige elevbesvarelser. Skolens leder skal kvalitetssikre oversigten og rette skolens tilmelding, hvis oversigten ikke stemmer. Læs mere om skriftlig censur på uvm.dk/fp under censur og evaluering og bedømmelse og censur.

   

  Censorvejledning

  Skolens leder og den prøveansvarlige

  Styrelsen har udarbejdet en censorvejledning målrettet statsligt beskikkede censorer. Vejledningen kan med fordel også læses af lokale censorer. Skolelederen opfordres til at orientere sig i vejledningen og videreformidle den til de af skolens lærere, der skal være lokale censorer i maj/juni-terminen 2018/2019. Censorvejledningen findes på uvm.dk/fp under censor og evaluering og for censorer.FP9 og FP10. Skolens leder og den prøveansvarlige Censorvejledning Styrelsen har udarbejdet en censorvejledning målrettet statsligt beskikkede censorer. Vejledningen kan med fordel også læses af lokale censorer. Skolelederen opfordres til at orientere sig i vejledningen og videreformidle den til de af skolens lærere, der skal være lokale censorer i maj/juni-terminen 2018/2019. Censorvejledningen findes på uvm.dk/fp under censor og evaluering og for censorer.

   

  Se Undervisningsministeriets FPnyt nr. 7 her

  Prøvedatoer for mundtlige prøver

  Skolens leder, den prøveansvarlige  og administrative medarbejdere

  D. 21. juni er sidste dag for afholdelse af obligatoriske mundtlige prøver i 9. klasse (dvs. bundne prøver og udtræksprøver) samt mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse. Herefter er det muligt at afholde prøver i frivillige prøvefag til og med d. 26. juni.

   

  Husk at informere de tilsynsførende

  Skolens leder, den prøveansvarlige og tilsynsførende

  Skolens leder skal udpege tilsynsførende og sikre, at de tilsynsførende informeres om regler i god tid inden prøveafholdelse. På uvm.dk/fp under afholdelse og tilsynsførende finder du ’7 skarpe til den tilsynsførende’. Det er et hjælpeværktøj til at klæde den tilsynsførende på til opgaven med at varetage tilsynet ved folkeskolens skriftlige prøver.

   

  Webinarer

  Faglærere

  Der afholdes fagspecifikke webinarer i marts og april. I kalenderen på side 2 finder du oversigten. Du kan tilmelde dig via uvm. dk/fp under aktuelt om folkeskolens prøver og arrangementer. Faglærere Webinarer Der afholdes fagspecifikke webinarer i marts og april. I kalenderen på side 2 finder du oversigten. Du kan tilmelde dig via uvm. dk/fp under aktuelt om folkeskolens prøver og arrangementer.

  FPnyt prøver