Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

#FPnyt nr. 8

  4. april 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • - Udsendelse af opgavesæt, prøvedatoer, prøveterminsbekendtgørelsen, elevfolder, it-hjælpemidler og skriftlig censur

  OBS: Ny dato for udsendelse af opgavesæt

  FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige  og administrative medarbejdere 

  Vær opmærksom på, at datoen for udsendelse af opgavesæt til skolerne er ændret fra d. 10. april til d. 23. april. Læs yderligere i særskilt mail fra styrelsen afsendt d. 29. marts til skolens officielle mailadresse.

   

  Vær opmærksom på deadlines for prøvedatoer og karakterindberetning

  FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige  og administrative medarbejdere 

  Skolerne skal være opmærksomme på, at alle obligatoriske prøver (det vil sige prøverne i dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi samt de to udtræksprøver) i 9. klasse samt prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse, skal være afholdt og indtastet i karakterdatabasen senest d. 21. juni 2019.

  Med de nye adgangsforudsætninger til ungdomsuddannelserne, som træder i kraft i det kommende skoleår 2019/2020, vil bl.a. aflæggelse af alle syv obligatoriske prøver i 9. klasse samt prøveaflæggelse i fagene dansk, matematik og engelsk i 10. klasse, få betydning for, om eleven opnår retskrav på optagelse på de gymnasiale uddannelser eller opfylder adgangskravet til erhvervsuddannelserne.

   

  Prøveterminsbekendtgørelsen

  FP9 og FP10. Skolens leder og den prøveansvarlige

  Styrelsen har sendt prøveterminsbekendtgørelsen for skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 i ekstern høring. Den er offentliggjort på høringsportalen. I bekendtgørelsen fastsættes prøvedatoerne for 2020 og 2021. Eventuelle bemærkninger skal være styrelsen i hænde senest mandag d. 15. april 2019 kl. 12.00.Styrelsen har sendt prøveterminsbekendtgørelsen for skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 i ekstern høring. Den er offentliggjort på høringsportalen. I bekendtgørelsen fastsættes prøvedatoerne for 2020 og 2021. Eventuelle bemærkninger skal være styrelsen i hænde senest mandag d. 15. april 2019 kl. 12.00.

   

  Se Undervisningsministeriets FPnyt nr. 8 her

  Elevfolder

  FP9 og FP10. Skolens leder og den prøveansvarlige.

  Styrelsen har udarbejdet "Når du skal til prøve", som er en elevrettet folder med information om  regler for brug af internettet og  hjælpemidler under de forskellige prøver. Folderen bliver gjort tilgængelig på uvm.dk/fp medio april. Vær opmærksom på, at det  er skolens ansvar at informere eleverne om regler for prøverne.

   

  Generalprøve 2 afholdes ikke

  FP9 og FP10. Skolens leder og den prøveansvarlige.

  Generalprøven d. 19. marts i testogprøver.dk forløb overordnet planmæssigt. Styrelsen har derfor besluttet, at der ikke afholdes en generalprøve 2 d. 11. april.Generalprøven d. 19. marts i testogprøver.dk forløb overordnet planmæssigt. Styrelsen har derfor besluttet, at der ikke afholdes en generalprøve 2 d. 11. april.

   

  Tjek skriftlig beskikket censur

  FP9 og FP10. Skolens leder, den prøveansvarlige og administrative medarbejdere.

  Alle prøveafholdende skoler har ultimo  marts modtaget en mail med en oversigt over de statsligt beskikkede censorer, der skal rette skolens skriftlige elevbesvarelser. Skolens leder skal sikre, at oversigten er i overensstemmelse med de prøver, som skal aflægges på skolen. Vær opmærksom på, at resultaterne fra sprogfagenes del 1 i FP9 og FP10 og dansk skriftlig fremstilling del a i FP10 skal sendes til den beskikkede censor.Alle prøveafholdende skoler har ultimo  marts modtaget en mail med en oversigt over de statsligt beskikkede censorer, der skal rette skolens skriftlige elevbesvarelser. Skolens leder skal sikre, at oversigten er i overensstemmelse med de prøver, som skal aflægges på skolen. Vær opmærksom på, at resultaterne fra sprogfagenes del 1 i FP9 og FP10 og dansk skriftlig fremstilling del a i FP10 skal sendes til den beskikkede censor.

   

  Afprøvning af it-hjælpemidler

  FP9 og FP10. Skolens leder og den prøveansvarlige.

  Har skolen en eller flere elever, der skal aflægge prøve på særlige vilkår, er det skolens ansvar at afprøve, om it-hjælpemidlet virker. Til brug for dette har styrelsen en onlineguide på uvm.dk/test-it, hvor I sammen med eleven kan afprøve elevens hjælpemiddel. Gør det i god tid inden prøven, så alle elever får en god oplevelse ved prøven.