Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Udskrivningsrapport: "Vi er ikke helt i mål"

  29. april 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Udskrivningsrapport: Undervisningsministeriet har d.d. offentliggjort resultatet af en undersøgelse [i] om de frie skolers overholdelse af børnekonventionens artikel 12, stk. 1[ii] i forbindelse med udskrivning af elever. Undersøgelsen beskæftiger sig bl.a. med, om den vejledningsindsats, som skoleforeninger og Undervisningsministeriet har lavet vedr. overholdelse af børnekonventionen, målrettet skolerne, har haft en effekt.

  Formand for foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Karsten Suhr, siger om undersøgelsens resultat:

  ”Vi kan med glæde konstatere, at der er sket forbedringer i forhold til en tilsvarende undersøgelse fra 2016, men vi kan samtidig også konstatere, at forbedringerne ikke fuldstændigt lever op til vores forventninger i forhold til den store vejledningsindsats, bl.a. vi og Undervisningsministeriet har lavet i det mellemliggende tidsrum. Vi er ikke helt i mål. Vi er nødt til at finde en ny vinkel, for at nå helt derhen hvor vi gerne vil.”

  Ordentlighed, tydelighed og gennemsigtighed

  Undersøgelsen afdækker henholdsvis efterskolernes, de frie fagskolers og de frie grundskolers processer omkring udskrivning af elever. Frie grundskoler er den samlede betegnelse for de frie selvejende grundskoler, uanset om de benævner sig privat-, friskoler etc. Foreningen Danmarks Private Skoler er naturligvis særligt optaget af undersøgelsesresultaterne på nogle af de områder, foreningen har lagt særlig vægt på i vejledningen og rådgivningen af medlemsskolerne. Karsten Suhr siger:

  ”Der er sket forbedringer på en række af de indsatsområder, som foreningen har brugt kræfter på. 71 % af skolerne har nu faste procedurer eller retningslinjer for udskrivning. Det er en signifikant stigning på 13 procentpoint – og 88% af skolerne udarbejder skriftlige dokumenter om og under udskrivningsforløbet, hvilket også en signifikant stigning. Ordentlighed, tydelighed og gennemsigtighed over for forældre og elever har været foreningens gennemgående budskab”.

  Elever som aktører i deres eget liv

  Procedurer og dokumentation er ikke et lovkrav i forbindelse med frie grundskolers udskrivning af eleverne, om det siger Karsten Suhr:

  ”Undersøgelsesrapporten kan efterlade nogen usikkerhed hos læseren omkring, hvad skolen er forpligtet til. Efter vores opfattelse, som er bestyrket i løbet af det flerårige samarbejde, vi har haft med Undervisningsministeriet, er skolen forpligtet til at gøre eleverne til aktører i deres i eget liv ved at lytte til deres synspunkter. Der ikke krav om bestemte procedurer, derfor kan skolerne også håndtere situationerne forskelligt, alt efter årsag til udskrivning og elevernes alder.”

  I modsætningsforhold til barnets tarv

  Ifølge den nye undersøgelse finder skolelederne det særligt vanskeligt at inddrage eleverne, når eleverne ikke er ret gamle, og hvis årsagerne er samarbejdsvanskeligheder med forældre eller manglende skolepengebetaling. De vil nødigt udfordre børnenes loyalitet over for deres forældre.

  ”Vi må erkende, at der er felter, hvor vi som forening fortsat må have en indsats over for skolerne, så de kan blive klædt bedre på til at håndtere de sager, hvor forpligtelsen til at overholde børnekonventionen er på grænsen til at være i modsætningsforhold til barnets tarv”, siger Karsten Suhr.

  Respekt for friheds- og menneskerettigheder

  Selv om 63% af eleverne er blevet inddraget i forløbet, der leder frem mod beslutningen om udskrivning, er det efter foreningens mening ikke en tilfredsstillende stigning siden den tilsvarende undersøgelse fra 2016. Danmarks Private Skoler har gennem alle de år, hvor børnekonventionen har været drøftet i relation til de frie grundskoler, anerkendt og tilkendegivet, at børnekonventionen er gældende for de frie grundskoler. Karsten Suhr siger:

  Frie grundskoler skal jo, i henhold til loven, i undervisningen og i hele skolen virke forberede, udvikle, styrke og respektere grundlæggende friheds- og menneskerettigheder[iii]. Det ligger foreningen meget på sinde, at børnekonventionen overholdes på privatskolerne, og vi overvejer derfor grundigt , hvilke tiltag, foreningen nu skal iværksætte.

  Foreningen vil fortsat anstrenge sig for at anvise veje, der kan være med til at skabe tryghed og gennemsigtighed i de ulykkelige situationer, hvor et samarbejde mellem en skole og en elev må ophøre.

  Læs undersøgelsen "Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler" (pdf).

  [i] EVA for UVM (2019) ”Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler”.
  [ii]Børnekonventionen, Artikel 12, stk. 1: Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.
  [iii] Lov om friskoler og private grundskoler, §1, stk. 2: ”Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

  Karsten Suhr

  Karsten Suhr

  Formand for Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

  4028 0027

  Bestyrelsesformand, Medlem af Forretningsudvalget, Fordelingssekretariatets bestyrelse samt i Referencegruppen i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

  Send sikker mail til Karsten Suhr. Klik her.
  I mailen bedes du skrive "att: Karsten"

  Særlige arbejdsområder:

  • Politik
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering

  Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  3330 7927
  6077 1719

  Send sikker mail til Simone. Klik her.

  • Kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Projekter og analyser
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Forældre- og elevsager
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser

  Søren T. Lodahl

  Søren T. Lodahl

  Sekretariatschef

  3330 7929
  2961 7520

  Send sikker mail til Søren. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Skolen som organisation
  • Vedtægter
  • Opstart af nye skoler
  • Forældre- og elevsager