Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Folkemøde 2019 tur/retur

  25. juni 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Igen i år deltog Danmarks Private Skoler ved Folkemødet i Allinge på Bornholm. Vi var i år involveret i fem debatter og overværede derudover flere som tilhørere. Foreningen benyttede også lejligheden til at netværke og gå i dialog med samarbejdspartnere og meningsdannere.

   

  Debat: Demokratisk dannelse fra snak til virkelighed

  Foreningen Danmarks Private Skoler og foreningen Danske Skoleelever havde et fælles debatevent: ”Demokratisk dannelse – fra snak til virkelighed”. Debatten tog udgangspunkt i en fælles publikation: ”Elevernes demokratiske dannelse”. Panelet kom bl.a. ind på, hvordan man kan beskæftige sig med elevernes demokratiske dannelse i undervisningen og i hele skolens virke.

   

  Deltagere:

  Jakob Bonde Nielsen, Ordstyrer, Danske Skoleelever

  Merete Wiberg, Lektor i pædagogisk filosofi, DPU, Aarhus Universitet

  Dan Ingemann Jensen, Formand, Foreningen af Katolske Skoler

  Thea Enevoldsen, Tiltrædende formand, Danske Skoleelever

  Karsten Suhr, Formand, Danmarks Private Skoler

   

  Debat: Fri- og privatskoler - Byrde eller styrke?

  Danske Skoleelever problematiserede de seneste 10 års tilgang af elever til de frie og private skoler i deres debatevent ”Fri- og privatskoler - byrde eller styrke?”. Debattens deltagere forholdt sig bl.a. til, om der fortsat skal være en grundlovssikret ret til at drive fri- og privatskoler.

   

  Deltagere:

  Karsten Suhr, Formand, Danmarks Private Skoler

  Christina Krzyrosiak Hansen, Borgmester, Holbæk Kommune

  Vibeke Helms, Næstformand, Dansk Friskoleforening

  Mie Dalskov Pihl, Chefanalytiker, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

  Marianne Jelved, Folketingsmedlem og ordfører, Radikale Venstre

  Oskar Sommer, Næstformand, Danske Skoleelever

  August Solskær, Ordstyrer, Danske Skoleelever

   

  Debat: Katolske skoler - giver det stadig mening?

  Foreningen af Katolske Skoler, som er et netværk under Danmarks Private skoler, afholdt debateventet: ”Katolske skoler – giver det stadig mening?”. Debatten kom særligt til at handle om, hvorvidt der skal være skoler med religiøst værdigrundlag i Danmark, og hvad man skal kræve af de religiøse skoler.  Søren Lodahl, sekretariatschef i Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier, var ordstyrer på debatten.

   

  Deltagere:

  Søren T. Lodahl, Ordstyrer, Danmarks Private Skoler

  Dan Ingemann Jensen, Formand, Foreningen af Katolske Skoler i Danmark

  Simon Nielsen Østergaard, Formand for Ateistisk Selskab

  Brian Degn Mårtensson, Lektor og cand.pæd., Aarhus Universitet

  Peter Skov-Jakobsen, Biskop Københavns stift, Folkekirken

  Peter Franklin, Skoleleder, Institut Sankt Joseph

  Nik Vistisen, tiltrædende næstformand, Danske Skoleelever

  Uffe Rostrup, Formand, Frie Skolers Lærerforening

   

  Debat: Er folkeskolen stadig folkets skole?

  Rådet for Børns Læring inviterede til debat om betydningen af en stærk folkeskole og balancen mellem folkeskolen og de frie skoler i Danmark. Repræsentanter fra folkeskolerne og de frie skoler diskuterede styrkerne ved både en stærk fri skolesektor og folkeskoler. Debatten omhandlede bl.a. hvordan der sikres sammenhængskraft i samfundet, hvis tilslutningen til folkeskolen er faldende.

   

  Deltagere:

  Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring

  Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler

  Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

  Peter Bendix, formand for Dansk Friskoleforening

  Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening

  Cecilie Harrits, næstformand i Skole og Forældre

  Thomas Gyldal, formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL og borgmester i Herlev Kommune

   

  Debat: Hvad er skolens samfundsansvar?

  Foreningen afholdt også selv et debatevent. Foreningen ønskede en nuanceret debat om skolens samfundsansvar, der ofte begrænses til drøftelsen af elever med særlige behov og socioøkonomisk elevfordeling. Spørgsmål under debatten var: Rækker skolens opgave og ansvar ud over det, man kan betegne som skolens indre liv og skolens egne aktører? Skal skolen skal være forandringsagent for samfundet i bred forstand? Og i så fald; hvordan og på hvilke områder?

   

  Deltagere:

  Stefan Hermann, Rektor, Københavns Professionshøjskole

  Rasmus Edelberg, Landsformand, Skole og Forældre

  Karsten Suhr, Formand, Danmarks Private Skoler

  Tine Agenskov, Hovedstyrelsesmedlem, Danmarks Lærerforening

  Thea Enevoldsen, tiltrædende formand, Danske Skoleelever

  Søren T. Lodahl, ordstyrer, Danmarks Private Skoler