Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

STUK har fået ny hjemmeside om SPS

  2. juli 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har relanceret hjemmesiden www.spsu.dk. Her kan frie grundskoler læse om, hvordan de søger tilskud og læse om reglerne for inklusions- og specialundervisningstilskud.

  Det er her, skolerne kan finde direkte link til SPS2005, som er det ansøgningssystem, skolerne skal anvende, når de skal søge tilskud til hjælpemidler (f.eks. til elever med ordblindhed) og personlig assistance.

  Som fri grundskole skal man gå ind under punktet ”SPS-ansvarlige” og kan dernæst vælge Frie grundskoler.

  Se mere her.

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)

  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter