Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

  15. august 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • I april 2018 blev der indgået en ny overenskomst mellem Gymnasieskolernes Lærerforening og Finansministeriet vedr. lærerne på gymnasierne. Overenskomsten er nu underskrevet og udsendt officielt.

  Overenskomsten kan ses her. 

  Ny lederaftale på gymnasiet
  I forbindelser med OK-18 indgik Moderniseringsstyrelsen og en række organisationer en ny lederaftale, der dækker ansættelses- og lønforhold for gymnasieledelsen ved bl.a. de private gymnasier. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2019.

  Aftalen er et forsøg på at nytænke såvel lønfastsættelsen som ansættelsesvilkårene. Hvor rektorer hidtil er blevet indplaceret i lønramme 37 og suppleret med et cheflønstillæg, så er den nye struktur trinløs. Den nye struktur betyder, at bestyrelse og leder i højere grad skal forhandle en individuel aftale. Dog indenfor en ramme fastsat af Undervisningsministeriet. Ministeriet har således allerede udsendt en mail til skolens bestyrelsesformand med en melding om, hvad lønloftet er på deres respektive institution.

  Udover selve løndelen, så er ansættelsesforholdene også indtænkt i aftalen. Opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse er således gjort til en del af forhandlingsgrundlaget.

  I dag er øvrige ledere i gymnasieafdelingerne ansat efter GL-overenskomstens bilag 7. Denne gruppe vil fremadrettet skulle ansættes efter den nye lederaftale. Dog under den væsentlige præmis, at de skal have et personaleansvar.

  Undervisningsministeriet har til gymnasierne udmeldt et par datoer primo september, hvor der afholdes orienteringsmøder om den nye lederaftale.

  Lederaftalen kan ses her.