Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Regeringen har fremsat et teknisk forslag til finanslov for 2020

  27. august 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Regeringen har i dag fremsat et teknisk forslag til finanslov for 2020. Forslaget indeholder ikke regeringens egentlige forslag til finanslov, men er blot fremskrivninger af den tidligere finanslovs takster og udvikling.

  Når regeringen fremsætter et sådant "teknisk finanslovsforslag", skyldes det grundlovens bestemmelse om, at regeringen skal fremsætte et budget for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets start.

  Koblingsprocenten, der er omdrejningspunktet for det statslige tilskud til de frie grundskoler, er også i det fremsatte tekniske finanslovsforslag uændret på 76%. Dette betyder dog ikke, at den  fastholdes ved den endelige finanslov.

  Vi kan dog af fremskrivningerne se, at der forventes en stigning på ca. 2% på de enkelte takster.

  I det tekniske forslag til finanslov er tilskuddet også ”alt andet lige” i forhold til de private gymnasiale uddannelser. Dette indebærer desværre også en fortsættelse af den efterhånden mangeårige 2% besparelse (”omprioriteringsbidraget”). Men som for de frie grundskoler kan der også ske ændringer her. Der er desuden politisk interesse for at omlægge tilskuddet til de offentlige gymnasier, hvorved tilskuddet til de private gymnasier vil blive påvirket.

  Vi mangler altså at se den nye regerings egentlige politiske prioriteringer. Derfor er ovenstående ikke forhold som de enkelte skoler kan indregne eller budgettere udfra.

  Vi forventer at vide mere inden udløbet af september måned. Det er først her, vi vil have en egentlig indikation af regeringens forslag til de frie skolers økonomi for 2020. Så snart vi har konkrete informationer, offentliggør vi en tilskudsberegner på vores hjemmeside.