Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Indkaldelse til årsmødet 2019

  2. september 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Der indkaldes hermed til ordinært årsmøde i Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, fredag d. 25. oktober og lørdag d. 26. oktober 2019

  Årsmødet foregår på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

  Den formelle årsmødeindkaldelse 2019

  Dagsorden for den vedtægtsbestemte del af årsmødet:

  1) Valg af dirigent

  2) Bestyrelsens beretning

  3) Fremlæggelse af regnskab 2018 til godkendelse
  Regnskab for 2018 vil være at finde i den skriftlige årsberetning, der udsendes forud for årsmødet.

  4) Indkomne forslag*

  4.a Danmarks Private Skolers bestyrelse fremsætter ønske om ændringer i foreningens vedtægt** 

  5) Fremlæggelse af budget 2020 til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for 2020
  Forslag til budget og kontingent vil være at finde i den skriftlige årsberetning, der udsendes forud for årsmødet.

  6) Valg af***:

  a) Bestyrelsesmedlemmer

  På valg som repræsentanter for skolernes bestyrelser er:

  • Sven Jensen, Privatskolen Als (Er villig til genvalg)
  • Kristian J. Sund, Skt. Josefs Skole i Roskilde (Genopstiller ikke)

  På valg som repræsentanter for skolernes ledelser er:

  • Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler (Er villig til genvalg)
  • Hans Myhrmann, Randers Realskole (Er villig til genvalg)                             

  b) Bestyrelsessuppleanter

  På valg som repræsentant for skolernes ledelser er:

  • Henrik Christensen, Marie Mørks Skole i Hillerød

  På valg som repræsentant for skolernes bestyrelser er:

  • Pt. er der ingen suppleant for skolernes bestyrelser. Kristian J. Sund, Skt. Josefs Skole i Roskilde, tiltrådte  foreningens bestyrelse efter Allan B. Corfitsens ønske om udtræden ultimo 2018.

  c) Statsautoriseret revisor

  På valg er:

  • Deloitte A/S

  7) Eventuelt

  * I henhold til foreningens vedtægt § 6, stk. 2 gøres der opmærksom på, at frist for eventuelle forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være tilsendt foreningen inden d. 10. september 2019. Indkommer der forslag, vil disse blive fremsendt senest 4 uger før årsmødet. Send til

  **

  Motivation. Vedtægtsændring. 2019

  Sammenstilling. Vedtægtsændring 2019

  Foreningens vedtægt, i dens fulde længde, kan findes på foreningens hjemmeside her

  *** Foreningen opfordrer til, at personer, der er interesseret i deltagelse i foreningens bestyrelsesarbejde, retter henvendelse til foreningens formand, Karsten Suhr, for en orientering om arbejdet i bestyrelsen. Personer, der ønsker at meddele deres kandidatur, vil fremgå af den endelige dagsorden i årsmødematerialet. Det vil fortsat være muligt at opstille ved selve årsmødet.
  Program og tilmelding til årsmødet:

  Tilmelding til årsmødet kan ske via foreningens hjemmeside 

  Sidste frist for tilmelding er d. 1. oktober 2019