Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny bemyndigelsesskrivelse om engangsvederlag til ledere ved grundskolerne

  2. oktober 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Ny bemyndigelsesskrivelse om engangsvederlag til ledere ved frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger.

  Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt ny bemyndigelsesskrivelse om engangsvederlag til ledere ved frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger. Ledere ved gymnasieafdelinger, skolefritidsordninger, daginstitutioner mv. er ikke omfattet af aftalen.

  Med den nye bemyndigelsesskrivelse er der nu alene mulighed for udbetaling af engangsvederlag som honorering for særlig indsats eller som aftale om resultatløn. Muligheden for at udbetale merarbejdsgodtgørelse er bortfaldet.

  Ved honorering for særlig indsats forstås aflønning for en indsats, som allerede er leveret. Honorering for særlig indsats kan derfor kun aftales med bagudvirkende kraft.

  Ved aftale om resultatløn forstås en konkret aftale om, at der efter evaluering af opstillede resultatmål, kan komme et nærmere aftalt beløb til hel eller delvis udbetaling.

  Den samlede ramme er justeret, således at det samlede engangsvederlag på årsbasis maksimalt kan udgøre kr. 130.000 (2012-niveau). Det er endvidere nu et krav, at det aftalte beløb skal være pensionsgivende.

  Aftaler om engangsvederlag skal ikke længere godkendes af Frie Skolers Ledere, men bør revideres af skolens revisor ved revisionsgennemgang.

  Du kan finde bemyndigelsesskrivelsen her

  Til brug for aftale om engangsvederlag kan denne skabelon benyttes:

  Aftale om løntillæg i henhold til bemyndigelsesskrivelse - skabelon

  For yderligere information eller rådgivning kontakt Nicolas No Richter eller Thomas Sørensen.

  Du kan finde bemyndigelsesskrivelsen her

  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter

  Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  3330 7932
  2276 6734

  Send sikker mail til Thomas. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Tjenstlige sager
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Datahåndtering
  • Vedtægter
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Forsikringer