Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Forslag til Finanslov 2020 – slut med besparelser på gymnasiale uddannelser, men dystre udsigter for grundskolernes tilskud

  3. oktober 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Onsdag d. 2. oktober 2019 fremlagde den socialdemokratiske regering sit forslag til tilskudsforhold for såvel private gymnasiale uddannelser som grundskoler. 

  Private gymnasiale uddannelser

  Det er endelig lykkedes at få afskaffet det omstridte ”omprioriteringsbidrag”, der har medvirket til en vedvarende årlig reduktion på 2% af bl.a. de private gymnasiale uddannelsers takster. Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier har i en årrække, sammen med øvrige organisationer på ungdomsuddannelsesområdet, arbejdet ihærdigt for dets afskaffelse.

  Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget betyder, at der for 2020 budgetteres med mindre stigninger på mellem 1 og 2 procent i de forskellige takster, der vedrører de gymnasiale uddannelser.

  Frie grundskoler

  Finanslovsforslaget for frie grundskoler er ikke behagelig læsning.

  For finansåret 2020 foreslås, der ingen ændringer. Koblingsprocenten vil fortsat være fastsat til 76%. Øgede udgifter i folkeskolen resulterer desuden i generelle stigninger i de forskellige tilskudstakster.

  Det ubehagelige for de frie grundskoler består i, at socialdemokratiet foreslår, at koblingsprocenten fra og med finansår 2021 reduceres til 71%.
  Der er altså tale om en reduktion på 5 procentpoint, svarende til ca. 370 mio. kr.

  Det er et voldsomt forslag og helt uacceptabelt. Socialdemokratiet har længe talt om en reduktion af koblingsprocenten, men vi er uforstående overfor deres ønske om, at indføre nye besparelser på uddannelsesområdet, når regeringen på øvrige områder har gjort meget ud af at fjerne tidligere reduktioner.

  Udover beskæringen i tilskud, foreslår regeringen en pulje på 75 mio. kr. afsat, der fra 2021 skal anvendes til ”socialt taxameter”. Der er dog ingen konkrete forslag om denne puljes fordeling endnu. Vi forventer et særligt arbejde herom i de kommende måneder.

  Foreningen har, i efterhånden mange år, påtalt det dybt uhensigtsmæssige i skiftende regeringers vekslende holdninger til frie grundskolers tilskud. Det er afgørende for de enkelte skoler, at kommende års tilskudsforhold kendes og kan medvirke til langsigtet budgettering. Den tidligere mangeårige balance på 75% har været fornuftig og god.

  Hvad nu?

  Der er tale om et forslag til finanslov og intet er vedtaget endnu. Vi har allerede tilkendegivet vores utilfredshed med det fremsatte forslag for 2021. I de kommende uger vil vi forstærke vores politiske indsats overfor de politiske partier på Christiansborg.

  Så snart at finanslovsaftalen er endeligt vedtaget, og detaljerne for skolernes tilskud 2020 er tilgængelige, offentliggøres de på vores hjemmeside.

   

   Orienteringsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet om FL20 og de private gymnasiale uddannelser
   Orienteringsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet om FL20 og de frie grundskoler

  De fremsatte takstforslag samt tilskudsberegnere for såvel private gymnasiale uddannelser som frie grundskoler kan findes her:

  Tilskudsberegner. Gymnasiale uddannelser. FL20

  Tilskudsberegner. Frie grundskoler. FL20