Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Orientering om ”Pulje til bedre uddannelsesdækning”

  3. december 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt en orientering om ”pulje til bedre uddannelsesdækning”. Private gymnasiale uddannelser kan overveje eventuelle initiativer og muligheden for at søge støtte fra puljen.

  Der bliver i perioden 2020-23 mulighed for at ansøge om midler fra en pulje til bedre uddannelsesdækning på i alt 25 mio. kr.

  Styrkelse af den geografiske dækning af erhvervsuddannelser

  Puljens formål er at understøtte, at erhvervsuddannelserne (eud) og de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) bringes tættere på de unge ved at styrke den geografiske dækning af uddannelserne.

  Hvad kan der søges midler til?

  Det er på nuværende tidspunkt fastlagt, at midlerne konkret kan gå til følgende:

  1. Oprettelse af nye uddannelsessatellitter af erhvervsrettede uddannelser, dvs. erhvervsuddannelser, hhx og htx, i de egne, hvor der ikke findes et udbud i forvejen.
  2. Offentlige og private gymnasier samt VUC’er, der udbyder erhvervsuddannelsers grundforløb (grundforløbets 1. del og/eller grundforløbets 2. del).
  3. Erhvervsskoler, der inden for gældende udbudsregler opretter et udbud af f.eks. erhvervsuddannelsernes grundforløb, ved at pågældende erhvervsskole lejer overskydende lokaler på et gymnasium i et udkantsområde.

  Styrelsen vil i perioden frem til udmeldingen af puljen bl.a. udarbejde ansøgningsskema, herunder krav til dokumentation af behovet, budgetskema samt kriterier for vurdering af ansøgninger.

  Påbegynd overvejelserne

  Erhvervsskoler, offentlige og private gymnasier samt VUC’er opfordres til at igangsætte overvejelser om behov og muligheder for – med støtte fra puljen – at realisere nye udbud af de nævnte uddannelser. Puljen forventes udmeldt ultimo februar 2020.

  Institutionerne opfordres til at inddrage regionsrådet i overvejelserne om eventuelle yderligere udbud af hhx, htx og erhvervsuddannelsers grundforløb. Institutionerne opfordres herudover til at inddrage de faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg i koordineringen med hensyn til grundforløbenes 2. del og hovedforløb i erhvervsuddannelserne.

  Midler

  Midlerne bliver tildelt på baggrund af en samlet af vurdering af den konkrete ansøgning, og etableringstilskuddets størrelse vil afhænge af de konkrete omkostninger forbundet med etableringen. Det forventes, at der kan bevilges op til 1,5 mio. kr. pr. ansøgning.

  Dispensation bliver et krav

  Tildeling af midler til et VUC, et offentligt eller et privat gymnasium forudsætter en dispensation til at udbyde erhvervsrettede uddannelser. Dette kan først ske, efter Folketinget har vedtaget et lovforslag om nye udbudsmuligheder på gymnasier.

  Styrelsen udsender særskilt information til skolernes foreninger og organisationer efter lovens vedtagelse.