Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

#FPnyt nr. 7 om deadline for afgivelse af karakterer, prøveplaner, beviser, øveprøver, manglende censorer og ændring i status som prøveafholdende/ikke-prøveafholdende

  9. juni 2020
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Deadline/frist for afgivelse af standpunktskarakterer

  Da alle folkeskolens prøver er aflyst, skal afsluttende standpunktskarakterer for 9. og 10. klasse afgives efter bekendtgørelsen om aflysning af prøver i grundskolen mv. § 13 stk. 1 nr. 2 i perioden fra den 10. juni og senest den 15. juni, og for 8. klasse senest den 25 juni, jf. § 13 stk. 1 nr. 3. Karaktererne skal som normalt indberettes til Karakterdatabasen, hvor de herefter vil blive overført til Optagelse.dk.

   

  Deadline/frist for afgivelse af prøvekarakterer

  I de fag, hvor eleverne er tilmeldt en prøve, skal de afsluttende standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakterer. Prøvekaraktererne indberettes til Karakterdatabasen sammen med det beregnede gennemsnit ganske som normalt senest den 19. juni 2020. I det beregnede gennemsnit for prøvekaraktererne i 9. klasse indgår kun fagene i de syv obligatoriske prøver (de fem bundne prøver og de to udtræksfag), og disse udgør i alt 10 karakterer. Se alle frister vedrørende karakterindberetninger mv. til sidst i nyhedsbrevet.

  Prøveplaner

  De foreløbige prøveplaner for december/januar-terminen 2020/2021 og maj/juni-terminen 2021 ligger nu på uvm.dk/fp under prøveterminer, prøvefag og -planer.


  Vejledninger om standpunktskarakterer i 9. og 10. klasse

  Standpunktet fastsættes i forhold til de faglige mål, som gælder for faget. Se vejledning om afgivelse af standpunktskarakterer her. Der er udarbejdet vejledninger til afgivelse af standpunktskarakterer i de enkelte fag, som kan læses via linket. Henvendelser om standpunktskarakterer kan rettes til

   

  Beviser

  Der er ikke ændret på kravene til, hvilke oplysninger der skal fremgå af de forskellige beviser. Beviser for folkeskolens afgangseksamen samt bevis for 9. eller 10. klasse vil således ligne beviser fra tidligere årgange og have samme retsvirkning. I de fag, hvor en afsluttende standpunktskarakter ophøjes til en prøvekarakter, vil den samme karakter således skulle påføres beviset to gange – både som standpunktskarakter og som prøvekarakter.

  OBS på frist for ændring i status som prøveafholdende/ikkeprøveafholdende

  Friskoler, private grundskoler, efterskoler og frie fagskoler, ungdomsskoler, for så vidt angår ungdomsskolens heltidsundervisning, der underviser elever på 8. 9. eller 10. klassetrin, skal senest den 15. juni 2020 meddele styrelsen, hvis den har ændringer til skolens status som prøveafholdende/ikke prøveafholdende fra det
  kommende skoleår 2020/2021. Skoler, som har ændringer i værdigrundlaget fra skoleåret 2020/2021 samt nye skoler skal også give styrelsen besked inden for fristen. Styrelsen har den 28. maj 2020 sendt nærmere information herom. Hvis skolen ikke har modtaget denne meddelelse, kan skolen skrive til .

   

  Censorer søges til de nye praktisk/musiske prøvefag

  Styrelsen søger mundtlige censorer til de nye praktisk/musiske prøvefag i håndværk og design, hjemkundskab, billedkunst og musik. Det er skolelederen, der indstiller lærere til at blive statsligt beskikkede censorer. Du kan læse mere om censorarbejdet, kvalifikationskrav og indstilling af censorer på uvm.dk/fp under censur og evaluering og for censorer.

   

  Øveprøver i skoleåret 2020/2021

  Som det fremgik af #FPnyt nr. 5 afholdes der øveprøver igen i uge 2 og 3 i januar 2021. Da der ikke har været afholdt prøver i maj 2020, vil det være opgavesæt fra prøverne i maj 2019, der vil blive anvendt ved øveprøverne. Årsagen til, at det igen er prøverne fra maj 2019, der anvendes, er, at alle prøverne har været anvendt ved en tidligere prøvetermin, hvilket blandt andet betyder, at der er lavet omsætningstabeller for alle selvrettende prøver. Af samme grund er de prøver fra maj 2020, der blev anvendt ved øveprøverne i maj/juni 2020, ikke med ved øveprøverne i januar 2021.  God sommerferie

  Vi vil ønske jer alle en god sommerferie og siger tak for samarbejdet i dette skoleår.

  Kalender fra FPNyt7