Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Håndtering af midler til aktiviteter ifm. fagligt efterslæb m.v.

  13. april 2021
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • De frie skoler har nu fået udbetalt de aftalte midler målrettet aktiviteter ifm. fagligt efterslæb og trivselsløft. Der er tale om et særtilskud, der blandt andet kan anvendes til supplerende undervisning, ekstraundervisning i mindre hold, tolærerordninger og lignende. Der skal ved brugen være særligt fokus på de elever, der skal til afsluttende prøver og eksaminer i indeværende skoleår og på elever med særlige udfordringer.

  Ved udbetalingen har skolerne modtaget et orienteringsbrev, hvoraf det fremgår, at der stilles krav om ”formålskontering på formålskonto 6021 COVID: Udfordringer og indsatser ifbm. trivsel, 2021”. Delen om ”formålskontering” har givet en del henvendelser til foreningen, idet der i samme orienteringsbrev også kan læses, at der ikke er krav om en redegørelse for brugen af beløbet.

  Børne- og Undervisningsministeriet har nu præciseret, at frie skoler er forpligtede til at anvende midlerne til formålet, men ikke til formålskontering eller udarbejdelse af særlig redegørelse for anvendelsen. Som det fremgår af orienteringsskrivelsen skal eventuelt uforbrugte midler tilbagebetales.

  Foreningen anbefaler, at skolen fører et notat over, hvad midlerne bruges til for at have et overblik over forbruget og et overblik over, om der eventuelt skal tilbagebetales midler.

  For yderligere spørgsmål kontakt sekretariatet:

  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)

  Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  3330 7932
  2276 6734

  Send sikker mail til Thomas. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Tjenstlige sager
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Datahåndtering
  • Vedtægter
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Forsikringer