Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ledelseskonference 2019

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 7. marts - 8. marts 2019

  Styr på det ustyrlige – om delegeret ledelse som en nødvendig forudsætning og et dynamisk udviklingsværktøj.

  Skolen som moderne organisation er en ustyrlig og kompleks størrelse og kan ikke styres fra ét punkt. At kunne delegere opgaver og ansvar ud til flere led i organisationen er ikke blot honnørord for medinddragelse og påberåbelse af frihed for den enkelte. Det er ganske enkelt nødvendige værktøjer at have i sin besiddelse, for at kunne tage et moderne lederskab på sig i en verden, der er præget konstant foranderlighed og som kræver en høj grad af selvstyring.

  Men hvilke krav stiller delegeret ledelse til dig som leder og i jeres ledelsesteam?

  Hvordan navigerer man i det krydspres af forventninger og rollemodeller, som man har som leder; både til sig selv og til omverdenen?

  Hvordan balancerer man sin rolle som leder, hvor man gerne på ene side vil lade uddelegering og selvstyring præge organisationen (styring på afstand) samtidig med ønsket om at vinde legitimitet ved at være tæt på og helt ude i felten blandt medarbejderne og kerneydelsen?

  Til at udfolde begrebet delegeret ledelse har vi inviteret den tidligere rektor, Klaus Eusebius Jakobsen, fra Herlufsholm Skole og Kostskole til at dele ud af sine mangeårige erfaringer.

  Herefter har vi i samarbejde med ledelseskonsulent, Erik Korsvik Østergaard, programsat et workshopbaseret og praksisnært indhold, hvor I sammen med jeres ledelsesteam vil blive mere skarpe på delegeret ledelse, og hvordan det vil kunne videreudvikle jeres lederskab hjemme på skolen.

  Så altså; når du og ledelsesteamet har deltaget i skolelederkonferencen i Svendborg, har I været igennem et spændende og intenst 2 dages forløb, hvor I har reflekteret over nogle helt konkrete tilgange til, hvordan delegeret ledelse kan videreudvikle jeres ledelsespraksis i dagligdagen således, at det stadig er jer med hænderne på styret, der sikrer, at styringsværktøjet ikke styrer jer. Herforuden er det målet, at jeres delegerede ledelse fremadrettet fortsat er et reflekteret og nuanceret valg, som præcis er tilpasset jeres skoles særegne kultur og jeres konkrete lederstil.

  Praktiske oplysninger
  Konferencen afholdes på Hotel Svendborg.

  Der vil være overnatning på Hotel Svendborg og Hotel Garni. Værelserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

  Pris for konferencen, forplejning og overnatning: 2485 kr.

  Tilmelding på foreningens hjemmeside senest onsdag d. 24. januar 2019.

   

  Den 7.-8. marts 2019

  Hotel Svendborg

  Download program