Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Honorering af tilsynsførende

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

  Skolen betaler godtgørelse til den eller de tilsynsførende, jf. lovens § 9 b, stk. 8, med følgende beløb pr. skoleår pr. skole:

  1) 7.000 kr. for skoler med op til 55 elever den 5. september i skoleåret.

  2) 12.000 kr. for skoler med op til 55 - 109 elever den 5. september i skoleåret.

  3) 18.000 kr. for skoler med op til 110 - 219 elever den 5. september i skoleåret.

  4) 24.000 kr. for skoler med over 219 elever den 5. september i skoleåret.

  Stk. 2. Er der valgt flere tilsynsførende, deles ovenstående beløb mellem de valgte tilsynsførende.

  Stk. 3. Skolen kan desuden give tilsynsførende transportgodtgørelse efter statens regler, jf. Finansministeriets cirkulære om tjenesterejseaftalen.

  Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis en tilsynsførende over for skolen har fraskrevet sig retten til godtgørelse.

  Opdateret 09.03.18

  Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  3330 7927
  6077 1719

  Send sikker mail til Simone. Klik her.

  • Kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Projekter og analyser
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Forældre- og elevsager
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser

  Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  3330 7932
  2276 6734

  Send sikker mail til Thomas. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Tjenstlige sager
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Datahåndtering
  • Vedtægter
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Forsikringer