Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Relaterede artikler:

Hvad er bestyrelsens rolle på en fri grundskole? Hvilke rammer har bestyrelsen og hvad er bestyrelsens ansvarsområder?

Foreningen har udarbejdet en vejledning og inspirationskatalog til arbejdet i bestyrelsen ved private skoler.  Du kan downloade og læse kataloget her.

Læs også  om bestyrelsens opgaver og hvad Danmarks Private Skoler kan hjælpe bestyrelsen og skolen med. Se under menupunktet Bestyrelsen.

 

Søren T. Lodahl

Søren T. Lodahl

Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520

Send sikker mail til Søren. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Skolen som organisation
 • Vedtægter
 • Opstart af nye skoler
 • Forældre- og elevsager

Erik Juul Hansen

Erik Juul Hansen

Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)