Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Generelt

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en hjemmeside med specielt fokus på lærernes arbejdstid. Se her

CFU forliget. (CFU forliget er den overordnede aftale der fastsætter regler der gælder for hele statens område).

Faktaark om CFU forliget fra Moderniseringsstyrelsen

Rektorer - 2015

Der er p.t. intet nyt på dette område. Derfor er følgende aftaler stadig gældende:

Overenskomst for akademikere i staten

Aftale mellem Finansministeriet og AC/DJØF om løn- og ansættelsesforhold for rektorer ved private og almene gymnasier mv.

Cirkulære om aftale om chefløn


Rektorer på tjenestemandslignende vilkår ansat før 1. januar 2007 er forsat omfattet af aftale af 5. juli 1993

 

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler - 2015

Overenskomst for ledere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler m.v.

Vejledning i tidsregistrering.

Voldgiftsdom om tidsbegrænset ansættelse:
Moderniseringsstyrelsen er ved en voldgift blevet frifundet i en sag om tidsbegrænset ansættelse på stx og hf. GL påstod at det var i strid med reglerne i overenskomstens §4 at ansætte en årsvikar i en tidsbegrænset stilling. Se Moderniseringsstyrelsens redegørelse for sagen her.

 Erik Juul Hansen

Erik Juul Hansen

Chefkonsulent. Gymnasieområdet

3330 7925