Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Pædagogikum, gymnasier

  Sidens indhold gælder kun for gymnasier
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Lovgrundlaget

  Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

  Bekendtgørelse om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

  Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb

   

  Ansættelsesforhold

  Vejledning om ansættelsesmæssige vilkår for pædagogikumkandidater

   

  Teoretisk pædagogikum

  Undervisningen i teoretisk pædagogikum gennemføres af Syddansk Universitet i samarbejde med blandt andet Aarhus Universitet. Universitetet har udarbejdet studieordningen og dermed det konkrete indhold i teoretisk pædagogikum.

  Angående spørgsmål om teoretisk pædagogikum se her

   

  Finansiering

  Finansieringen af uddannelsesstillingerne er IKKE den samme på de private gymnasier som på de offentlige. På de offentlige gymnasier finansieres stillingerne for 50% vedkommende via skolernes almindelige driftstilskud og for andre 50% vedkommende via et pædagogikumtaxameter.

  På de private gymnasier finansieres størstedelen af udgiften via skolernes almindelige driftstilskud og resten via de private gymnasiers vikarkasse

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)