Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Eksamener på gymnasiale uddannelser

  Sidens indhold gælder kun for gymnasier
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • På  Undervisningsministeriets hjemmeside finder du information Prøvekalendere, administrative redskaber og retningslinjer for prøveafvikling. 

  Der er information om følgende emner

  • Nye skriftlige prøver
  • Information til censorer
  • Kalendere og oversigter
  • Undervisningsbeskrivelser
  • Netprøver.dk – digital prøveafvikling
  • Evaluering af prøver
  • Rammeforsøg med prøver i innovative kompetencer
  • Skriftlige opgavesæt
  • Eksamensbeviser
  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)

  Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  3330 7927
  6077 1719

  Send sikker mail til Simone. Klik her.

  • Kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Projekter og analyser
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Forældre- og elevsager
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser