Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

En fri grundskole kan søge om tilskud til:

Elever med støttebehov på mindst 9 timer ugentligt = 12 lektioner.

Elever, der har brug for praktisk hjælp i eller omkring undervisningen. Eksempelvis elever med bevægelsesvanskeligheder, elever der sidder i kørestol, svagsynede eller hørehæmmede elever.

Elever der har brug for hjælpemidler, der kan kompensere en given funktionsnedsættelse. For eksempel i form af it-udstyr til ordblinde.

Elever, der har en funktionsnedsættelse, der gør, at de ikke kan tage offentlig transport i skole, kan bevilges befordring med taxa.

Der kan søges tilskud til tosprogede elever, der har brug for ekstra danskundervisning.

Pædagogisk medhjælp til elever, der fx har problemer med koncentration, opmærksomhed og aktivitet, men ikke har egentlige faglige vanskeligheder og som har et støttebehov på mindst 9 timer (12 lektioner)

 

Du kan finde en vejledning til hvordan du søger om hjælpemidler og reparation i SPS2005 hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Søger på SPSU-net via følgende link: http://spsu-net.spsu.dk/Frie-kostskoler/SPS2005  (Vær opmærksom på, at du skal være logget ind med skolernes fælles login før, du kan åbne linket. Skriv til , hvis skolen mangler det fælles login).

Nicolas No Richter

Nicolas No Richter

Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779

Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

Særlige områder:

 • Overenskomstvaretagelse
 • Tjenstlige sager
 • Økonomi
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Bygninger
 • Datahåndtering
 • Forsikringer
 • Vedtægter