Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ophør af samarbejde mellem skole og hjem

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Frihedsret brugt med omtanke

  Det er af meget stor betydning for skolens og sektorens omdømme, at frihedsrettigheder ikke misbruges og altid kun benyttes efter grundig omtanke. Disse skal først og fremmest sikre, at skolerne optager elever og indleder samarbejde med forældre, der kan stå inde for de værdier, holdninger, traditioner og pædagogiske tankegange, som skolen står for.

  For at sikre, at skolerne optræder så professionelt og kompetent som muligt og for at sikre gennemsigtighed og parternes retssikkerhed i processen, kan en række anbefalinger gives som vejledning til håndtering af en sag, der i værste tilfælde kan ende med en udmelding af eleven.

  Sikrer skolerne, at elevernes inddrages, når de skal? Det handler om børns rettigheder!

  Undervisningsministeriet har i samarbejde med skoleforeningerne og Danske Skoleelever udarbejdet en publikation, der sætter fokus på, at eleven skal inddrages, før skolen træffer beslutning om udmeldelse af eleven.

  Læs vejledningen

  Sådan inddrages eleverne (pdf)

  Tidligere vejledninger:

  Til elever: Jeg har ret til at blive lyttet til (pdf)

  Til skolens ledelse: At lytte og inddrage (pdf)

  FN's børnekonvention artikel 12: Et barn, altså en person under 18 år, har krav på, at dets synspunkter indgår i grundlaget for beslutninger, der vedrører barnet. Frie grundskoler skal også overholde Børnekonventionen.
   Rasmus Bondo Vester

  Rasmus Bondo Vester

  Fuldmægtig

  3330 7935

  Rasmus er nyansat pr. 1. august 2019.


   Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  33307927
  60771719

  Send sikker mail til Simone (OBS Under test!!!)


  Kontakt Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier for vejledning i forbindelse med ophør af samarbejde mellem skole og hjem på tlf. 33307930