Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skolens tilsynspligt

Der påhviler skolen et ansvar for, at der på den enkelte skole etableres tilsyn i tilstrækkeligt omfang. Fastlæggelsen af retningslinjer for omfanget af skolens tilsyn bør derfor finde sted i samarbejde mellem bestyrelsen og ledelsen.

Skolen kan drages til ansvar for skader, der sker i undervisningstiden og i frikvarterer og andre pauser i undervisningen, såfremt skaderne kunne have været forhindret, hvis tilsynet havde fungeret tilfredsstillende. Hvis tilsynet har været rimeligt og forsvarligt, må det antages, at skolen ikke ifalder erstatningsansvar, selv om det ikke er lykkedes at forhindre skadens indtræden. Endvidere kan et erstatningsansvar nedsættes eller bortfalde på grundlag af egen skyld hos skadelidte.

Kontakt Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier for rådgivning vedr. tilsyn med elever.

 

 Rasmus Bondo Vester

Rasmus Bondo Vester

Fuldmægtig

3330 7935

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.


 Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

33307927
60771719

Send sikker mail til Simone. Klik her.