Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

For alle ansættelsesforhold gælder ferieloven som minimum.

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Den nye ferielov bygger på et princip om, at ferie optjenes og holdes over samme periode – også kaldet samtidighedsferie.

De nye ferieregler implementeres og udmøntes i staten mv. ved at indgå en ferieaftale.  Ferieaftalen er et supplement til ferieloven.

Love og aftaler:

Nuværende lovgivning:

Ferieaftale.  Klik her.

Ny lovgivning (gældende fra 1. september 2020):

Ferielov Klik her.

Ferieaftale for statens område. Klik her.

 

Vejledninger:


Nuværende vejledninger:

Ferievejledning for statens område. Klik her

Nye vejledninger (gældende fra 1. september 2020):

Ferievejledning for statens område. Klik her 

Moderniseringsstyrelsens ”Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov” . Klik her

 

Særlige feriedage:

Der optjenes 0,42 særlige feriedage med løn for hver måneds ansættelse i kalenderåret, svarende til 5 særlige feriedage pr. år.

Særlige feriedage optjenes i kalenderåret (optjeningsåret).

Særlige feriedage holdes i perioden fra 1. maj til 30. april, som følger efter optjeningsåret.

Særlige feriedage er nærmere beskrevet i ”Ferievejledning for statens område”. Klik her. 

 

 

Rasmus Bondo Vester

Rasmus Bondo Vester

Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering

Heidi Andersen

Heidi Andersen

Konsulent

3330 7934
2085 4697

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Overenskomstvaretagelse
 • Ferieregler
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesbreve


Erik Juul Hansen

Erik Juul Hansen

Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)