Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Nedenfor finder du de seneste løntabeller for de respektive personalegrupper. Løntabellerne findes både som Excel og PDF filer, hvor Excel filen giver mulighed for at udtrække og benytte tallene i en anden sammenhæng.

Løntabel - For alle medarbejdergrupper

Løntabel for alle,  fra 1. oktober 2019 til 31. december 2019:

Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (excel)

Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (pdf)

 

Løntabel for alle,  fra 1. april 2019 indtil 30. september 2019

Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (excel)

Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (pdf)

13. maj 2019: Løntabel  opdateret iht.  den nye lederaftale for ledere af grundskoler og grundskoleafdelinger.

 

Løntabel for alle,  gældende fra 1. oktober 2018  til 31. december 2018

Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (excel)

 Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (pdf)

 

Løntabel for alle , gældende fra 1. april 2018

 Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (excel)

 Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (pdf)

Løntabellen er opdateret med den gældende reguleringsprocent på 6,9683 %. Reguleringsprocenten er gældende fra 1. april 2018, hvilket betyder, at lønnen for april og maj skal efterreguleres.
Da overenskomsterne med BUPL og 3F ikke er endeligt færdige kan der komme senere ændringer.

 

 

Vejledning i Beregningsgrundlag for overarbejdsbetaling for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler.

Se vejledningen her

Lønvejledning for lærer og børnehaveklasselærer

Se lønvejledning 2013

Fordelingssekretariatet har offentliggjort deres nye og udvidede lønstatistik for løn til lærere ved frie grundskolen. Sammenligningen kan  bruges som input til de kommende lokallønsforhandlinger.
Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016

Lønpolitik på privatskolen

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier har udarbejdet en vejledning til udarbejdelse af en lokal lønpolitik på skolen. Frie grundskoler er forpligtet til at udarbejde en lønpolitik.
Vejledning til udformning af lønpolitik
Personalestyrelsen har i 2005 udgivet pjece om lønpolitik på frie grundskoler
Lønpolitik – en vej til skolens mål

Satser og tillæg ved tjenesterejser

For yderligere information se Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser her (åbner som pdf).

Fordelingssekretariatet


Fordelingssekretariatet varetager en række tilskuds og refusionsopgaver for de frie grundskoler
www.fordelingssekretariatet.dk

Jubilæumsgratiale

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136871


 Heidi Andersen

Heidi Andersen

Fuldmægtig

33307934
20854697

 Erik Juul Hansen

Erik Juul Hansen

Chefkonsulent. Gymnasieområdet

3330 7925