Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Nedenfor finder du de seneste løntabeller for de respektive personalegrupper. Løntabellerne findes både som Excel og PDF filer, hvor Excel filen giver mulighed for at udtrække og benytte tallene i en anden sammenhæng.

Løntabel - For alle medarbejdergrupper

Gældende fra 1. februar 2021 til 31. marts 2021

Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (excel)

Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (pdf)

 

Løntabel for alle medarbejdergrupper,  fra 1. april til 31. december 2020:

Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (excel)

Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (pdf)

 

Løntabel for alle medarbejdergrupper,  fra 1. januar 2020 til 31. marts 2020:

Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (excel)

Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (pdf)

 

Løntabel for alle,  fra 1. oktober 2019 til 31. december 2019:

Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (excel)

Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (pdf)

 

Løntabel for alle,  fra 1. april 2019 indtil 30. september 2019

Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (excel)

Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (pdf)

13. maj 2019: Løntabel  opdateret iht.  den nye lederaftale for ledere af grundskoler og grundskoleafdelinger.

 

Vejledning i Beregningsgrundlag for overarbejdsbetaling for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler.

 Se vejledningen her

Lønvejledning for lærer og børnehaveklasselærer

Se lønvejledning 2013

Fordelingssekretariatet har offentliggjort deres nye og udvidede lønstatistik for løn til lærere ved frie grundskolen. Sammenligningen kan  bruges som input til de kommende lokallønsforhandlinger.
Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016

Lønpolitik på privatskolen

Frie grundskoler og gymnasier er forpligtet til at udarbejde en lønpolitik.

Personalestyrelsen har i 2005 udgivet pjece om lønpolitik på frie grundskoler
Lønpolitik – en vej til skolens mål

Satser og tillæg ved tjenesterejser

For yderligere information se Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser her (åbner som pdf).

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet varetager en række tilskuds og refusionsopgaver for de frie grundskoler
Se deres hjemmeside: https://www.fskr.dk/

Jubilæumsgratiale

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2011/9111

 


Heidi Andersen

Heidi Andersen

Konsulent

3330 7934
2085 4697

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Overenskomstvaretagelse
 • Ferieregler
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesbreve


Erik Juul Hansen

Erik Juul Hansen

Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)