Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Her finder du skabeloner til ansættelsesbreve samt udvalgte emner fra statens personaleadministrative vejledning. Vi opfordrer skolerne til at kontakte sekretariatet hvis I har spørgsmål.


Find ansættelsesbreve for


Ansættelse på grundskole 

Ansættelsesmanual

Her finde du pjecen "Ansættelse af personale ved frie grundskoler", som er en vejledning til ansættelsesprocdueren.
Manualen er ment som en "checkliste" eller et idékatalog, som skolerne kan bruge i forbindelse med ansættelse af medarbejdere på skolen.

Hent ansættelsesmanualen

Ansættelsesbrev for lærere og børnehaveklasseledere.

Ansættelsesbrev for fastansatte

Ansættelsesbrev for timelønnede

Lokale lønaftaler:

Aftaleskema til funktionstillæg

Aftaleskema til kvalifikationstillæg

Aftaleskema til resultatløn

Aftaleskema til tillidsrepræsentantarbejdet

Lønprotokol

 

Ansættelsesbrev og lønaftaler for ledere.

Ansættelsesbrev for ledere 2019

Aftale om intervalløn for øverste leder - skabelon

Aftale om løn for øvrige ledere - skabelon

Aftale om løntillæg i henhold til bemyndigelsesskrivelse - skabelon

Overgangsværktøj lederløn

 

Aftaleskema for ledere med pensionsoptjening i Lærernes Pension


Ansættelse på gymnasium

Ansættelsesbrev for rektorer

Oplæg til aftale mellem skolens bestyrelse og skolens rektor

Vejledning

Åremålsansættelse af rektorer
Ifølge Undervisningsministeriets forhandlingskontor har ministeriet fastsat følgende retningslinier angående åremålsansættelse af rektorer:

Det er tilladt såfremt det fremgår af stillingsopslaget
I hvert enkelt tilfælde SKAL skolen have indhentet konkret bemyndigelse i Undervisningsministeriet
I kontrakter uden tilbagegangsret SKAL skolen aftale med Undervisningsministeriet hvor meget de maksimalt må udbetale i åremålstillæg

Ansættelsesbrev for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasier

Ansættelsesbrev

Aftale om funktionstillæg

Aftale om kvalifikationstillæg

Lønprotokol

 

Resultatlønskontrakter 2013

Ministeriet for Børn og Undervisning har den 27. juni 2013 udsendt følgende bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter for skolens ledere. Bemyndigelsen indeholder ligeledes retningslinier for kontraktens indgåelse, maksimale beløb, afberetningsdeadline m.m.. Bemyndigelsen kan ses her.

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet "Eksempel på opstilling af resultatmål", som måske kan inspirere parterne, MEN vær opmærksom på, at denne vejledning er generel for hele det statslige område. Bemyndigelsen på vores område er fastlagt i ovenstående papir fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

På baggrund af ovenstående "Eksempel på ..." har bestyrelsesforeningerne - herunder os selv - lavet et materiale, som forhåbentlig kan inspirere til udarbejdelsen af resultatlønskontrakten:

Paradigme til resultatlønskontrakt

Eksempler på delmål

Se også Undervisningsministeriets hjemmeside.


Gældende for både grundskole og gymnasium

Ansættelsesbrev for pædagogisk personale.

(I henhold til overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden for frie grundskoler)

Ansættelsesbrev BUPL 2018-2021

Beregning af lønanciennitet. I forbindelse med fornyelse af overenskomsten pr. 1. april 2013, er det besluttet anciennitetsindplacering af pædagogiske medarbejdere overgår til skolen. Såfremt der er spørgsmål til fremgangsmåden er I velkomne til at kontakte sekretariatet eller udfylde nedenstående skemat og sende det til sekretatiatet. Anciennitetsskema for pædagogisk personale

 

Ansættelsesbrev for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniskeserviceledere

(I henhold til overenskomst mellem 3F og Aftaleenheden for frie grundskoler)

Ansættelsesbrev 3F 2018-2021

 

Ansættelsesbrev for kontorpersonale 

 (I henhold til overenskomst mellem HK/Privat (forbundet) og Aftaleenheden for frie grundskoler)

Ansættelsesbrev HK 2019-2021

 Heidi Andersen

Heidi Andersen

Fuldmægtig

33307934
20854697

 Erik Juul Hansen

Erik Juul Hansen

Chefkonsulent. Gymnasieområdet

3330 7925