Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin.

Tilbuddet om 10. klasse skal stå mål med kravene til undervisningen i de obligatoriske fag, selvvalgt opgave, uddannelsesplan og vejledning i folkeskolelovens §19 c, stk.2, 3, 5 og 6.

Som udgangspunkt skal nedenstående bestemmelser fortsat være opfyldt:

Obligatorisk timetal: 420 timer til dansk, engelsk, matematik.

Valgfri del: 399 timer. Indholdet af den valgfrie del af 10. klasse vil afhænge af tilbuddet på den enkelte skole.

Obligatorisk brobygning: 21 timer.

I alt: 840 timer.

Eleverne skal udføre en obligatorisk selvvalgt opgave og udfærdige en uddannelsesplan.

Skolen skal give eleverne vejledningstilbud som led i elevernes uddannelsesplaner. Vejledningen skal være af en sådan kvalitet, at elevernes uddannelsesplaner står mål med kravene til uddannelsesplaner i folkeskolen, jf. bekendtgørelse om uddannelsesplaner i folkeskolen.

Skolen skal tilbyde prøver i de obligatoriske fag.

Elever i 10. klasse kan indstille sig til prøver efter folkeskolelovens §19 f, hvis skolen tilbyder en undervisning i prøvefagene, der står mål med undervisningen i folkeskolen.

Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

33307927
60771719

 Erik Juul Hansen

Erik Juul Hansen

Chefkonsulent. Gymnasieområdet

3330 7925

 Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Konsulent

33307932
22766734