Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin.

Tilbuddet om 10. klasse skal stå mål med kravene til undervisningen i de obligatoriske fag, selvvalgt opgave, uddannelsesplan og vejledning i folkeskolelovens §19 c, stk.2, 3, 5 og 6.

Som udgangspunkt skal nedenstående bestemmelser fortsat være opfyldt:

Obligatorisk timetal: 420 timer til dansk, engelsk, matematik.

Valgfri del: 399 timer. Indholdet af den valgfrie del af 10. klasse vil afhænge af tilbuddet på den enkelte skole.

Obligatorisk brobygning: 21 timer.

I alt: 840 timer.

Eleverne skal udføre en obligatorisk selvvalgt opgave og udfærdige en uddannelsesplan.

Skolen skal give eleverne vejledningstilbud som led i elevernes uddannelsesplaner. Vejledningen skal være af en sådan kvalitet, at elevernes uddannelsesplaner står mål med kravene til uddannelsesplaner i folkeskolen, jf. bekendtgørelse om uddannelsesplaner i folkeskolen.

Skolen skal tilbyde prøver i de obligatoriske fag.

Elever i 10. klasse kan indstille sig til prøver efter folkeskolelovens §19 f, hvis skolen tilbyder en undervisning i prøvefagene, der står mål med undervisningen i folkeskolen.

Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser

Erik Juul Hansen

Erik Juul Hansen

Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Konsulent

3330 7932
2276 6734

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer