Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Introduktionskurser og brobygning

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Introduktionskurser

  Introduktionskurser er vejlednings- og undervisningsforløb, som skal hjælpe elever med, at få afklaret hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge. Introduktionskurser kan tilbydes i 8. klasse, men er ikke obligatoriske for de frie grundskoler.

  Introduktionskurser skal samlet vare 5 dage. Dagene skal ikke nødvendigvis afvikles samlet, men kan strækkes hen over skoleåret.

  Vælger en fri grundskole at tilbyde introduktionskurser til deres elever skal der, ud over de 5 dage, sættes undervisningstid af til forberedelse og efterbehandling af introduktionsforløbet. Dette kan enten gøres i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning eller af skolens leder.

  Der kan etableres introduktionskurser på erhvervsuddannelsernes grundforløb, HTX, HHX, STX og HF.

  Brobygningsforløb

  9. klasse:

  Brobygningsforløb skal give elever, som i 8. klasse vurderes ikke-uddannelsesparate, et bedre grundlag for valg af ungdomsuddannelse. Det er ikke obligatorisk for de frie grundskoler, at tilbyde brobygningsforløb til elever i 9. klasse.

  Forløbet har en varighed på 2-10 dage. Det skal give eleverne et indblik i hvilke faglige, personlige og sociale forudsætninger uddannelsen kræver. Der skal derfor indgå faglig undervisning i den undervisningsform, som benyttes på ungdomsuddannelsen.

  10. klasse:

  Elever i 10. klasse skal deltage i brobygningsforløb eventuelt i kombination med ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Der er tale om en integreret del af undervisningen og forløbet skal være sammenhængende og tilrettelagt den enkelte elev.

  Brobygningen i 10. klasse skal være afviklet inden 1. marts, skal udgøre 21 timer og skal omfatte mindst en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse. Der skal tilbydes forløb på op til 5 dages varighed. Der kan desuden tilbydes ekstra frivillig brobygning til gymnasiale eller erhvervsrettede uddannelser eller ulønnet praktik. Den ekstra brobygning må højest udgøre 5 uger hvoraf højest 1 uge må være brobygning til gymnasial uddannelse.

  Formidling og koordination

  Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning i det pågældende område, der forestår koordinationen og udsendelsen af eleverne til de specifikke ungdomsuddannelser.

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)

  Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  3330 7927
  6077 1719

  Send sikker mail til Simone. Klik her.

  • Kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Projekter og analyser
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Forældre- og elevsager
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser

  Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  3330 7932
  2276 6734

  Send sikker mail til Thomas. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Tjenstlige sager
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Datahåndtering
  • Vedtægter
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Forsikringer