Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

UU Vejledning – Ungdommens Uddannelsesvejledning

Det er ikke obligatorisk for frie grundskoler at benytte sig af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Frie grundskoler har dog mulighed for kommunalt betalt UU-vejledning.

Hvad har de frie grundskoler ret til?

Kollektiv vejledning

Orientering om hvilken uddannelses- og erhvervsvejledning kommunen tilbyder samt uddannelsesmuligheder. Orienteringen rettes til kommunens borgere med forældremyndighed over 15-17-årige unge.

Har forældrene andet modersmål end dansk skal kommunalbestyrelsen, så vidt muligt, sørge for, at orienteringen foregår på et sprog de forstår

Særlig vejledning af ikke-uddannelsesparate elever

Tilrettelæggelse af en særlig vejledningsindsats målrettet unge, som har eller vil få svært ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. Indholdet af vejledningen skal tilpasses den enkelte unge alt efter den unges behov og forudsætninger.

Dette tilrettelægges og iværksættes i samarbejde med skolens leder.

Bliver Ungdommens Uddannelsesvejledning, under vejledningen, bekendte med, at en ung har funktionsnedsættelse i form af specifikke læse- og skrivevanskeligheder, som ikke tidligere er identificeret, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning iværksætte en screening for ordblindhed for at afdække et eventuelt støttebehov for gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Screeningens resultat stilles til rådighed for den ungdomsuddannelsesinstitution, som den unge søger optagelse på.

Uddannelse og job

I folkeskolerne behandles emnet Uddannelse og job løbende fra børnehaveklassen til 9. klasse. Emnet skal give eleverne et indblik i deres egne evner, interesser, potentiale og forståelse for, at uddannelse og læring er et værktøj til fremtidig beskæftigelse.

Da de frie grundskoler skal stå mål med folkeskolens undervisning, skal elever på frie grundskoler have den samme viden og færdigheder. Der er mulighed for, at benytte Ungdommens Uddannelsesvejledning til dette, men det vil være skolen selv, der afholder udgifterne.  Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

33307927
60771719

Send sikker mail til Simone. Klik her.


 Erik Juul Hansen

Erik Juul Hansen

Chefkonsulent. Gymnasieområdet

3330 7925

Send sikker mail til Erik. Klik her.


 Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Konsulent

33307932
22766734

Send sikker mail til Thomas. Klik her.