Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Copydan fællesaftale

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Copydan Billedkunst - fællesaftale med Copydan


  Aftalens omfang

  Aftalen omfatter brug af offentliggjorte isolerede trykte og digitale billeder af både danske og udenlandske kunstnere.

  Dette gælder:

  Billeder, der ikke fremstår i sammenhæng med tekst, eller billeder, der bliver gengivet uden at medtage den tekst, der oprindeligt var gengivet sammen med billedet (såkaldte isolerede billeder).

  Analoge billeder

  Aftalen omfatter ret til at bruge isolerede trykte (analoge) billeder. Fx kopier fra bøger, artikler, postkort m.v.

  Digitale billeder

  Aftalen omfatter brug af isolerede digitale billeder. Fx billeder hentet fra Internettet, digitale kopier af billeder, overførsel af billeder til andre medier samt ret til at lade billeder indgå i lærer- eller elevfremstillet materiale.

  Aftalen omfatter ikke

  Aftalen omfatter ikke retten til brug af billeder, som er i sammenhæng med tekst. Der kan indgås aftale med Copydan Tekst & Node om brug af billeder, der er i sammenhæng med tekst.

  Copydan Tekst & Node

  Skoler kopierer ofte tekster m.m. En aftale med Copydan Tekst & Node giver adgang til kopiering. Skolen skal således ikke indhente tilladelse fra forfattere og udgivere hver gang der kopieres.

  En kopiaftale med Tekst & Node giver adgang til at kopiere fra udgivet materiale indenfor visse rammer.
  Der kan bl.a. kopieres fra: Bøger, tidsskrifter, aviser, tegneserier, noder, brochurer, internettet.

   

  Aftaler for gymnasier

  Aftale vedrørende "Tekst og Node"

  Skolen har/skal have en aftale angående kopiering af tekster. Området er omfattet af de standardaftaler, der er indgået i januar 2014 af Foreningen (sammen med Gymnasieskolernes Rektorforening) og som skolerne individuelt skal tilslutte sig. Skolerne er blevet kontaktet af CopyDan.

  Aftale "Billedkunst"

  Skolen har/skal have en aftale angående brug af billeder i undervisningen såfremt de bruger enkeltstående billeder/illustrationer i hverdagen i gymnasiet. Standardaftalen er indgået mellem Foreningen (og Gymnasieskolernes Rektorforening) og CopyDan Billede i oktober 2008 og skolerne er efterfølgende blevet kontaktet via mail af CopyDan Billede angående tilslutning til aftalen. Skolerne tilslutter sig individuelt.

  Tilmelding til aftale sker direkte til CopyDan

   

  Pris og betaling

  Prisen for brugen af isolerede billeder er fastsat til et beløb pr. år pr. elev. Prisen reguleres årligt.

  Antallet af elever pr. 5. september lægges til grund for skoleårets betaling.

  For grundskoler: Copydan opgør og fakturerer vederlaget èn gang årligt i èn samlet faktura til Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier, der herefter opkræver medlemsskolerne.

  For gymnasier: Opkrævning sker direkte fra CopyDan til skolen via fælles regning fra "Tekst og Node" og "Billedkunst"

  Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  3330 7932
  2276 6734

  Send sikker mail til Thomas. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Tjenstlige sager
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Datahåndtering
  • Vedtægter
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Forsikringer

   

  Læs mere om kopiaftalerne og rammerne for kopiering på www.copydan.dk