Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Årlig arbejdsmiljødrøftelse

  Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. En arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde følgende punkter:

  1. Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år.
  2. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå.
  3. Vurdere, om det foregående års mål er nået.
  4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde.

  Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

  Arbejdstilsynet har udarbejdet en generel guide, der kan hjælpe jer til komme godt igennem den årlige arbejdsmiljødrøftlelse. 
   
  Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation (AMO) er det her, drøftelsen skal foregå.

  I skal have holdt den første arbejdsmiljødrøftelse senest den 1. oktober 2011. Når Arbejdstilsynet kommer på besøg efter denne dato, vil I blive spurgt, om den er blevet afholdt.

  Hvis det ikke er tilfældet, har I tre måneder til at gøre det.

  Hvis I stadig ikke har holdt drøftelsen inden for de tre måneder, risikerer I et påbud.

   

  Rasmus Bondo Vester

  Rasmus Bondo Vester

  Fuldmægtig

  3330 7935
  2021 7879

  Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Elever med særlige behov
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ferieregler
  • Barselsregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Arbejdsmiljø
  • Datahåndtering

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)