Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skoler med 1 - 9 ansatte

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Skoler uden arbejdsmiljøorganisation (1 – 9 ansatte)

  På skoler med 1-9 ansatte er der ikke pligt til at oprette arbejdsmiljøorganisation.

  Bestyrelsen og ledelsen skal på disse skoler sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted. Samarbejdet sker ved løbende direkte kontakt og dialog.

  På skoler uden arbejdsmiljøorganisation skal hvert år i samarbejde med de ansatte og arbejdsledere gennemføres en arbejdsmiljødrøftelse, hvor deltagerne

  - tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år,

  - fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå,

  - vurderer, om det foregående års mål er nået,

  - fastlægger mål for det kommende års samarbejde og

  - drøfter, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i  virksomheden.

  Der skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.

  Arbejdsgiveren på skoler uden arbejdsmiljøorganisation skal sørge for, at de ansatte får alle nødvendige oplysninger af betydning for sikkerhed og sundhed og sikre, at de ansatte får adgang til at fremsætte forslag vedrørende sikkerhed og sundhed.

  Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte høres ved planlægning og indførelse af ny teknologi, herunder om konsekvenser for sikkerhed og sundhed ved valg af udstyr, personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler m.v.

   

  Rasmus Bondo Vester

  Rasmus Bondo Vester

  Fuldmægtig

  3330 7935
  2021 7879

  Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Elever med særlige behov
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ferieregler
  • Barselsregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Arbejdsmiljø
  • Datahåndtering

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)