Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Overenskomstresultat for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

  16. marts 2021
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Der foreligger nu et resultat fra forhandlingerne om organisationsaftaler for henholdsvis ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.

   

  Ledere

  Der er ikke i forbindelse med forhandlingerne foretaget ændringer i organisationsaftalen for ledere.

  Om dette siger Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler:

  »Vi er ikke tilfredse med, at der for ledere ved frie grundskoler ikke er aftalt de – for os at se – helt nødvendige ændringer og justeringer i lønvilkårene for øverste leder. Danmarks Private Skoler har gennem flere år peget på stigende problemer med rekruttering og fastholdelse af skoleledere på grund af utidssvarende og ufleksible lønvilkår.

  Det er uhensigtsmæssigt, at disse forhold ikke er adresseret i overenskomstresultatet, og vi vil fortsætte arbejdet for både bedre og mere rimelige lønvilkår for øverste leder«.

   

  Lærere og børnehaveklasseledere

  For lærere og børnehaveklasseledere er der forhandlet flere elementer ind i den kommende overenskomstperiode. Foruden den lærerarbejdstidsaftale, der tidligere er offentliggjort, er følgende elementer aftalt:

  Lønnen for børnehaveklasseledere stiger med kr. 4.700 årligt (2012-niveau) pr. 1. april 2022. Forhøjelsen sker gennem en forhøjelse af basislønnen.

  Parterne, LC og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen er enige om at drøfte praktikaftalen nærmere i perioden, da denne er utidssvarende i forhold til, hvordan lærerstuderendes praktik foregår i dag. Drøftelserne iværksættes, når en politisk aftale om den ny læreruddannelse er faldet på plads.

  Parterne skal desuden drøfte forholdene for lærere, der er kombinationsansat som gymnasielærere og grundskolelærere ved gymnasieskoler med grundskoleafdelinger.

  Resultatpapiret kan læses her

  Karsten Suhr siger om aftalen:

   »Vi er tilfredse med, at der nu foreligger en aftale mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om vilkår for børnehaveklasseledere og lærere. Den nye aftale om bl.a. lønforhold, samt den tidligere indgåede aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere og lærere, giver et fornuftigt grundlag for de frie og private skolers arbejde i den kommende overenskomstperiode«.

  Begge aftaler afventer nu endelig godkendelse ved en urafstemning hos ledere, lærere og børnehaveklasseledere.

   

  Ved spørgsmål til overenskomstresultatet kontakt:

  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter

  Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  3330 7932
  2276 6734

  Send sikker mail til Thomas. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Tjenstlige sager
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Datahåndtering
  • Vedtægter
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Forsikringer

  Heidi Andersen

  Heidi Andersen

  Konsulent

  3330 7934
  2085 4697

  Send sikker mail til Heidi. Klik her

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Overenskomstvaretagelse
  • Ferieregler
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesbreve


  Arkiv