Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Den ny ferielovs betydning for lærernes arbejdstid

På baggrund af den nye ferielov vil der i sommeren 2020 være færre feriedage til rådighed, end vi normalt kender det. Det skyldes, at ferieoptjeningsperioden fra. 1.januar 2019 til 31. august 2019 er forkortet. Ferie optjent i denne periode skal...

”Kend dit land”: Få økonomisk støtte til ture rundt i Danmark

For at give børn landet over kendskab til Danmarks historie, kultur, natur, landbrug og fødevarer kan alle landets skoler, herunder frie grundskoler, nu søge Kulturministeriet om tilskud til at sende deres kommende 4. klasser på bustur på tværs...

Unikt samarbejde om ordblinde elever

Et nyt stort projekt, der skal s ikre overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelserne for ordblinde elever, er sat i gang i Randers. En af byens skoler, Randers Realskole, står bag.

 
Ordblinde børn og unge har...

Formænd for frie skoler: Betingelserne for praktisk-musisk valgfag er ikke fair

Formændene for de frie skolers foreninger stiller sig i et debatindlæg kritiske over for det hastværk, hvormed det praktisk-faglige skal integreres i udskolingen. Det er problematisk for både de offentlige og frie skoler.

Fakta: Karakteristika for de private skoler

Hvad sker der, hvis man undersøger privatskolerne generelt og lokalt på en række parametre? Vil man se nogle særlige mønstre, når man ser på skolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og vil man se nogle mønstre, når...

Ny organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler er endnu ikke offentliggjort

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 blev der indgået aftale om en ny og separat organisationsaftale for ledere og mellemledere ved frie grundskoler med effekt fra 1. januar 2019.
Desværre er den nye organisationsaftale...

Vejledning om den nye ferielov

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft 1. september 2020. Loven medfører ændringer i grundprincipperne for optjening og afvikling af ferie. Med den nye lov går man fra forskudt ferie til samtidighedsferie.
For at sikre...

Frit skolevalg. Fordi valgmuligheder er velfærd

previous arrow
next arrow
Slider

Vejledninger om håndtering, behandling og opbevaring af oplysninger samt forslag til diverse samtykker og aftaler, der vedrører skolens håndtering af persondata

Vejledning til konkrete samtykker og tekster for elever og forældres persondata.

Vejledning til konkrete samtykker og tekster for ansattes persondata.

Kommende kurser

  • AFLYST Studierejse til Bruxelles, april. Tilmeldingsfrist d. 31. januar 2019. Læs her
  • Studierejse til San Francisco september. Læs her
  • Temadag om vuggestue og børnehave - En styrket pædagogiske læreplan, februar Læs her
  • Seminar for specialkoordinatorer, april Læs her
  • Ledelseskonference, marts Læs her
  • Budgetworkshop i oktober og november Læs her
  • Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse
  • Kurser i skoleåret 2019. Læs her

Find skole >>